Historia

Wybierz okres:

Destylarnia Sobieski Spółka Akcyjna w Starogardzie Gdańskim (poprzednio: Fabryka Wódek Gdańskich S.A., dawniej Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" w Starogardzie Gdańskim) swoją historią sięga 1846 roku, w którym to gdański kupiec H.A. Winkelhausen założył Wytwórnię Wódek, Likierów i Koniaków.

Ćwierć wieku później (1871 r.) powstała pierwsza na Pomorzu rektyfikacja spirytusu.

W okresie międzywojennym w wytwórni produkowano ponad 60 gatunków alkoholi.

W 1925 roku Skarb Państwa nabył część zakładu, który działał w ramach Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Przed wybuchem II wojny światowej funkcjonowała sieć hurtowni.

Podczas okupacji niemieckiej produkowany był głównie spirytus techniczny na potrzeby wojska. Trzy miesiące po zakończeniu wojny zakład rozpoczął produkcję, uruchamiając rozlewnię denaturatu. Został odbudowany już jako własność państwowa jednego wielkiego przedsiębiorstwa zrzeszającego wszystkie zakłady produkujące alkohole w Polsce.

W 1962 roku do Starogardzkich Zakładów została włączona Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie, a w 1967 roku w Maszewie. Głównie produkcję stanowiły wódki czyste i gatunkowe, a od roku 1984 r rozszerzono asortyment o niskoprocentowe produkty - aperitify, kremy i koktajle.

W 1991 roku Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" zostają podzielone na 25 samodzielnych przedsiębiorstw państwowych, które w sposób niezależny prowadzą działania konkurencyjne na rynku alkoholi. Zakład rozpoczął wypracowywanie własnej tożsamości na rynku. Produkowane wyroby zdobiło logo umieszczone na etykietach i zakrywkach. W kolejnych latach wprowadzono na rynek markę Wódek Gdańskich w stylizowanych etykietach i butelkach fasonowych.

Od 1995 roku rozpoczęto produkcję spirytusu bezwodnego stosowanego do produkcji paliw ekologicznych 1 listopada 1998 roku w ramach procesu komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych następiło przekształcenie Starogardzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim.

Fabryka posiadła bogatą gamę wyrobów: Wódki czyste, gatunkowe, kremy mleczne i jajeczne, likiery: Krupnik oraz zdobiony płatkami złota Goldwasser. W procesie technologicznym stosując składniki najwyższej jakości, łączy umiejętnie wielowiekowe przekazy, receptury i technologie z osiągnięciami najnowszej techniki.

Po podziale znaków towarowych będących do 1999 roku własnością całej branży Fabryka uzyskała prawo wyłącznej produkcji wódki Krupnik oraz Kremu Pomarańczowego i Kremu Cytrynowego.

Wiosną 1999 roku Fabryka uzyskała Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów spirytusowych auditowany przez firmę KEMA REGISTERED QUALITY POLSKA.

1 sierpnia 2001 Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę sprzedaży 79,99% kapitału zakładowego Fabryki Wódek Gdańskich firmie Belvedere Dystrybucja Spółka z o.o. należącej do francuskiego koncernu spirytusowego Belvedere S.A. 17 stycznia 2002 roku Belvedere Dystrybucja Spółka z o.o. przejęła pierwszą transzę 70% akcji i tym samym zgodnie z umowa prywatyzacyjną nastąpiło zamknięcie transakcji.

Z dniem 1 października 2003 roku Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniła dotychczasową nazwę firmy z Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim na Destylarnia Sobieski Spółka Akcyjna. Obecnie Destylarnia Sobieski S.A. wchodzi w skład grupy Sobieski Spółka z o.o.